Høring vedr. udbudsmateriale på udbud af revisionsydelser

Open/public
Start date: 11-01-2021 - 17:00
End date: 05-02-2021 - 12:00

Odense Kommune er igang med at forberede et udbud af revisionsydelser med leverencestart 1. januar 2022.

Odense Kommune opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil. Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til Odense Kommune at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres. 

Vi håber, at I vil afsætte tid til at indgå i høringen, således at vi – til gavn for alle parter – får lavet den bedst mulige udbudsproces og rammeaftale.

Form og frister:

Under hvert punkt er oplistet en række spørgsmål, som Odense Kommune gerne hører markedets input til.

Nærværende materiale vil være tilgængeligt på Comdia frem til den 5. februar 2021. Hvis I har spørgsmål til høringsmaterialet, kan de rettes til specialkonsulent Katarina Damsted Holme på kadho@odense.dk eller via spørgsmålsfunktionen i Comdia.