Entities
Start 01-01-2018 / End 15-01-2018

Høring i forbindelse med udbud af vikarydelser til rengøring og køkkenLeveringsgrad

Odense Kommune har ofte behov for at bestille vikarer med kort varsel - som oftest dagen før. Det ønskes samtidig, at flest mulige vagter kan dækkes.

Vil det være muligt at opfylde et krav om en leveringsgrad på 95 %?

Er der mulighed for, at I kan imødekomme en højere leveringsgrad - i så fald hvilken? 

Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 21. dec. 2017

Erhvervsansvarsforsikring

Odense Kommune ønsker at stille krav om en passende erhvervsansvarsforsikring, men ønsker hjælp til fastsættelse af forsikringens størrelse.

Hvad mener I kunne være en passende årlig dækningssum på en erhvervsansvarsforsikring?

Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 21. dec. 2017

Prisregulering

Odense Kommune er i tvivl om, hvorvidt priserne skal være faste i hele rammeaftalens løbetid (4 år), eller om der skal være mulighed for prisregulering.

Ønsker I, at der er mulighed for at foretage en prisregulering eller vil I foretrække, at priserne er faste i hele rammeaftalens løbetid?

 Såfremt I ønsker mulighed for prisregulering, hvilket indeks vil det da være hensigtsmæssigt at regulere efter? 

Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 21. dec. 2017
Market Dialogue
Documents