Entities
Start 07-09-2017 / End 21-09-2017

Høring af udbudsmateriale til Mekanisk- og elektronisk sikringPriser og rabatsatser

Ordregiver ønsker faste priser på de i tilbudslisten angivne Produkter, men ønsker samtidig at få en rabatsats på anskaffelser fra leverandørens øvrige sortiment.

Vil I have mulighed for at give en rabatsats i forholdt til jeres listepriser/hyldevarepriser på de forskellige produktkategorier?

Vil I have mulighed for at give en rabatsats på kategorien "Øvrige Produkter", som dermed kommer til at dække alle øvrige Produkter (udover Produkterne på tilbudslisten og i de på tilbudslisten angivne produktkategorier), i jeres sortiment?

Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 7. sep. 2017

Udkast til tilbudsliste

Odense Kommune har valgt at offentliggøre tilbudslisten, som den ser ud på nuværende tidspunkt. 

NB! Der vil formentlig ske ændringer inden gennemførelse af udbuddet.

Er der produkter på listen, som I på nuværende tidspunkt ikke kan levere?

Er der produkter, som I mener bør indgå på tilbudslisten, som endnu ikke er med? 

Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 7. sep. 2017

Prisregulering

Odense Kommune er i tvivl om, hvorvidt vi skal bede om faste priser i rammeaftalens løbetid (4 år), eller om vi skal give mulighed for prisregulering.

Ønsker I prisregulering indsat i kontrakten, eller vil I foretrække at vi kører med faste priser i rammeaftalens løbetid?

Hvis I ønsker prisregulering, kan I så pege på et retvisende index, som reguleringen kan ske i forhold til, eller skal vi benytte Danmarks statistiks Nettopris index?

Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 7. sep. 2017

Erhvervsansvarsforsikring

Odense Kommune ønsker at stille krav om en passende erhvervsansvarsforsikring, men ønsker hjælp til fastsættelse af forsikringens størrelse.

Hvad mener I kunne være en passende økonomisk størrelse på et krav om en erhvervsansvarsforsikring? 

Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 7. sep. 2017

Mulighed for afhentning af produkter

Odense Kommune overvejer, at stille krav om en fysisk adresse, hvor ordregiver kan afhente produkterne, såfremt de er på lager. 

Har I mulighed for at tilbyde, at vi kan afhente produkterne på en fysisk adresse?

Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 7. sep. 2017

Leveringsadresse

Odense Kommune overvejer muligheden for, at få produkterne leveret på de forskellige adresser i kommunen.

Giver det jer nogle særlige udfordringer at levere på forskellige adresser, frem for at levere centralt til én (eller meget få) adresser, ud over det rent økonomiske i forholdt til transportomkostninger? 

Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 7. sep. 2017
Market Dialogue
Documents