Entities
Start 12-01-2018 / End 28-02-2018

Genbrugshjælpemidler (2017/2018)Garanti

Hvor lang garantiperiode kan Odense Kommune stille krav om på plejesengene?  
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 11. jan. 2018

Reservedele

Odense Kommune påtænker at udforme tilbudslisten således, at leverandøren skal byde ind med priser på de af tilbudsgiver fastsatte reservedele. Såfremt der er reservedele, der ikke indgår i tilbudsgivers produkt, skal det angives i kommentarfeltet på den pågældende varelinje, og der skal angives en pris på 0 kr. Tilbudsgiver skal derudover angive de øvrige reservedele, der kan købes til produktet. Såfremt det ikke angives, kan Odense Kommune indkøbe disse hos leverandøren uden beregning.  

I den forbindelse skal der fastsættes en vægtning af de produkter, som tilbudsgiver selv byder ind med. Er det muligt, at det er en vægtning, som tilbudsgiver kan fastsætte? Dvs. at tilbudsgiver f.eks. skal definere, hvor meget det estimeres, at der bliver købt i kontraktperioden af den pågældende reservedel. Vil der være problemer ved den metode? Hvilke informationer skal tilbudgiver have fra Odense Kommune, før at det kan lade sig gøre? 

Er der øvrige kommentarer til evalueringsmetoden? Vedhæftet er en tilbudsliste, som den påtænkes udformet. 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 11. jan. 2018

Vaskekrav

Odense Kommune overvejer at stille krav om, at leverandøren skal dokumentare, hvordan fabrikantens vaskeanvisning kan leve op til retningslinjerne fra Nationale Infektionshygiejniske Retninger (NIR, udgivet af Statens Serum Institut) i forhold til vask af hjælpemidlet.  

Er det et krav, der kan leves op til? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 11. jan. 2018

Forlængelse af seng

Odense Kommune påtænker at stille krav om, at forlængelse af plejesengen skal kunne ske i 15 cm's intervaller. Er det er krav, der kan opfyldes? Er det et væsentligt fordyrrende krav?

Vil det eventuelt give mening at sætte interval på, så det f.eks. er 13-17 cm i stedet for? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 5. jan. 2018

Opladning og strømforbrug

Er det muligt at stille krav om mærkninger i forhold til strømforbruget ved opladning? Bliver produkter mærket med f.eks. A/A+ eller lign., som symboliserer strømforbruget pr. opladning? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 15. dec. 2017

Krav til fjernbetjening

Giver det mening at stille følgende krav til håndbetjeningen?

Håndbetjeninger der er testet i henhold til EN 61058-2-1 Afbrydere til apparater – Del 2-1: ”særlige bestemmelser for afbrydere til bøjelige ledninger” vil også kunne godtages. 

Dette gælder for samtlige produkter med en håndbetjening. 

Håndbetjening skal kunne tåle at falde 1000 gange på gulvet – i henhold til prøvningsmetode i: 

DS/EN 60068-2-31 Grundlæggende miljøprøvninger. Del 2: Prøvninger. Prøvning Ed: Frit fald – og stadig kunne fungere sikkert.

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 15. dec. 2017

Vaskekrav

Odense Kommune påtænker at efterprøve, hvorvidt sengen samler vand. Følgende formulering af efterprøvning tænkes at anvendes: "Der må ikke komme vand ud, når sengen har stået til tørre i skråtstillet postion/på hund i 10-15 minutter, og derefter stillet i vandret position." 

Giver det mening at beskrive kravet på den måde? Hvis nej, hvordan vil det give mening at efterprøve, hvorvidt sengen ikke samler vand?

Hvordan bør grænsen for, hvad for meget vand er, defineres? 

Er det en uhensigtmæssig måde at gøre det på? Er der en eventuel anden måde, vi kan sikre, at sengen ikke samler vand? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 15. dec. 2017

Løftearme

Er det muligt, at Odense Kommune kan stille krav om, at samtlige varenumre på løftearme til sengen skal angives i tilbudslisten, og at der skal angives én pris, der gælder for alle løftearmene?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 15. dec. 2017

Rammer

Er det muligt, at Odense Kommune kan stille krav om, at samtlige varenumre på rammer til sengen skal angives i tilbudslisten, og at der skal angives én pris, der gælder for alle rammerne?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 15. dec. 2017

Led og sliddele

Er det muligt, at Odense Kommune kan stille krav om, at samtlige varenumre på led og sliddele til sengen skal angives i tilbudslisten, og at der skal angives én pris, der gælder for alle led og sliddele?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 15. dec. 2017

Motorer

Er det muligt, at Odense Kommune kan stille krav om, at samtlige varenumre på motorer til sengen skal angives i tilbudslisten, og at der skal angives én pris, der gælder for alle motorerne? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 30. nov. 2017

Diverse propper

Med "diverse propper" menes propper til sengen. Vil "afskærmningspropper" være et bedre alternativ? Hvordan kan det bedst defineres i kravspecifikationen og tilbudslisten? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 30. nov. 2017

Reservedele

Er der reservedele, der mangler på tilbudslisten?  
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

Sengegalgen

Kan Odense Kommune stille krav om at hsengegalgen skal kunne låses i forskellige stillinger/positioner? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

Indstilling af nakkestøtte

Kan der stilles krav om, at indstilling af nakkestøtten skal kunne ske uden brug af værktøj? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

Justerbare armlæn

Findes der justerbare armlæn (i bredden)? I så fald, kan Odense Kommune stille krav om, at dette skal kunne tilbydes?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

Nødfir

Kan Odense Kommune stille krav om nødfir? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

Håndbetjeninger

Kan Odense Kommune stille krav om, at leverandøren skal tilbyde flere forskellige håndbetjeninger, der opfylder forskellige behov?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

Vaskekrav

Kan der leves op til vaskekravene, der er angivet i kravspcifikationerne på alle produkterne? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

Armlæn

Kan vi stille krav om, at det samme armlæn skal kunne passe til de forskellige toiletforhøjere/sæde? 

Alternativ stille krav om at de armlænet skal passe til begge toiletforhøjere, såfremt der tilbydes to forskellige med to forskellige højder? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

Vægtgrænse

Vil det være et fordyrende element, hvis vi stiller krav om, at badetoiletstolen som minimum skal have en max brugervægt på 140 kg?

Kan kravet opfyldes? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

QR-koder og HMI-nummer

Kan kravet til QR-koder og HMI-nummer på alle produkterne opfyldes? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

Væghængte toiletter

Vil det være et væsentligt fordyrende element, hvis Odense Kommune stiller krav om, at toiletforhøjeren også skal kunne passe til vægthængte toiletter? 

Er det et krav, der kan opfyldes? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

Kommentarer til udbudsbetingelser

Er der kommentarer eller spørgsmål til udbudsbetingelserne? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

Udkast til rammeaftalen

Er der spørgsmål eller kommentarer til udkastet til rammeaftalen? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

Kommentarer til kravspecifikationen og tilbudslisten (generelle)

Er der øvrige spørgsmål eller kommentarer til kravspecifikationerne og tilbudslisterne helt generelt? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

Kommentarer til delaftale 1

Er der kommentarer til kravspecifikationen, tilbudslisten eller øvrige krav til delaftale 1? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

Kommentarer til delaftale 2

Er der øvrige kommentarer til kravspecifikationen, tilbudslisten eller øvrige krav til delaftale 2? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

Kommentarer til delaftale 3

Er der øvrige kommentarer til kravspecifikationen, tilbudslisten eller øvrige krav til delaftale 3? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

Kommentarer til delaftale 4

Er der øvrige kommentarer til kravspecifikationen, tilbudslisten eller øvrige krav til delaftale 4? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

Kommentarer til delaftale 5

Er der kommentarer til kravspecifikationen, tilbudslisten eller øvrige krav til delaftale 5? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017

Kommentarer til delaftale 6

Er der kommentarer til kravspecifikationen, tilbudslisten eller øvrige krav til delaftale 6? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 28. nov. 2017