Entities
Start 06-02-2018 / End 20-02-2018

Høring i forbindelse med udbud af flytteforretninger0%
0%
0 votes

Ide til revidering i Tilbudslisten

Der er oplistet følgende bil størrelser:

1. Timepris pr. flyttebil: minimum 15 m3 rumfang (uden flyttemedarbejder)

2. Timepris pr. flyttebil: minimum 25 m3 rumfang (uden flyttemedarbejder)

3. Timepris pr. flyttebil: minimum 40 m3 rumfang (uden flyttemedarbejder)

Alternativt kunne opføres 

1.Timepris pr. flyttebil:  optil 15 m3 rumfang (uden flyttemedarbejder)  (Standard varevogn)

2.Timepris pr. flyttebil: minimum 20 m3 rumfang (uden flyttemedarbejder) (Standard 3500 kg bil )

3. Timepris pr. flyttebil: minimum 30 m3 rumfang (uden flyttemedarbejder) (Standard lastbil)


Jeres nuværende opstilling vil give jer unødigt høje priser ved bil nummer 2. og I vil afskære en del leverandører ved at man skal kunne levere biler over 40 m3 i rumfang. 
Created by Mike Ankersen Zernichow, CT FLYT & SERVICE ApS d. 20. feb. 2018
0%
0%
0 votes

Ideer til dokumentationskrav og referencer

1.     Det vil være relevant, at leverandørens medarbejder skal kunne fremvise ren straffeattest.

2.     Det vil være relevant , at I beder leverandøren beskrive deres flytte og planlægningsprocesser, således I kan vurdere dem kvalitativt. Da der store forskelle på niveauet for tjenesteydelsen.

3.     Det vil være relevant, at leverandører dokumentere deres forsikringsforhold således at de lever op til følgende krav, som er standard ved mange andre udbud på området

Dokumentation for gyldig erhvervsansvarsforsikring, samt oplysninger om dækningssum

MINIMUMSKRAV: Dækningssummen skal være minimum DKK 10.000.000 pr. hændelse.

Dokumentation for gyldig flytteansvarsforsikring, samt oplyse dækningssum

MINIMUMSKRAV: Dækningssummen skal være minimum DKK. 50.000 pr. enhed/genstand og DKK 2.000.000 pr. flytteopgave.

4.     Det vil også være relevant, at man medsender relevante referencer for virksomheden og nøglepersonale,  således I sikres en leverandør med de rette kompetencer.

Created by Mike Ankersen Zernichow, CT FLYT & SERVICE ApS d. 20. feb. 2018

§ 3.3.2 - Krav til rådgivning, besigtigelse og konsulentbistand

 MoveOn Partners A/S anbefaler følgende tilfdøjelse (afsnit):

"Vinderen af udbud på flytteforretninger må og skal kunne acceptere, at Kommunen kan indgå samarbejde med tredjepart (rådgiver) i forbindelse med større og/eller komplekse flytninger, hvorved den fysiske flytning vil indgå i den samlede planlægning og ledelse af opgaven / projektet". 

Created by Søren Lindegaard Olsen, MOVEON PARTNERS A/S d. 19. feb. 2018

Tildelingskriterium

 

KomUdbud påtænker at anvende tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Her vil man vurdere virksomhedernes tilbud på baggrund af de opsatte tildelingskriterier.

KomUdbud vil fokusere på pris og kvalitet.

I forhold til kvalitet, hvad skal vi overveje og herunder lægge vægt på? Har i nogle forslag hertil?

Created by Nedim Karahodzic, Odense Kommune d. 6. feb. 2018

Tilbudsliste

 

Der er udarbejdet et udkast til en tilbudsliste og ønsker i den forbindelse potentielle virksomheders kommentarer til tilbudsliste.

Created by Nedim Karahodzic, Odense Kommune d. 6. feb. 2018

Kravspecifikation

 

Der er udarbejdet et udkast til en kravspecifikation, og ønskes i den forbindelse potentielle virksomheders kommentarer til kravspecifikation.

Created by Nedim Karahodzic, Odense Kommune d. 6. feb. 2018