89414 - Udbud af varetagelse af lønadministration for IT-Universitetet i København Tender

Description

IT-Universitetets lønadministration er p.t. delvist outsourcet til CBS og har været det siden 2003, hvor IT Universitetet opnåede status som selvstændigt universitet. Den eksisterende aftale med CBS udløber med udgangen af februar 2022, og IT Universitetet ønsker derfor, at en kommende leverandør kan overtage lønadministrationen pr. 1. marts 2022, dog således, at kontrakten forventes påbegyndt 1. januar 2022, med henblik på at der de første 2 måneder køres ”skyggekørsler” for at sikre, at IT Universitetets medarbejdere får deres løn som aftalt uden overgangsproblemer fra eksisterende til ny leverandør.

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

NP Advokater ApS
Strandgade 4
1401 København K
Anja Piening

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Payroll management services
  • Personnel and payroll services