146198 - Udbud af Antvorskov Vandværk Tender

The deadline for applying for pre-qualification for the project has been exceeded.

Description

Ordregiver udbyder en totalentreprisekontrakt vedrørende projektering og opførelse af Antvorskov Vandværk. Ordregiver skal opføre Antvorskov vandværk syd for Slagelse. Det nye vandværk forventes færdigt medio 2026. Ordregivers ønske for projektet er at opføre et vandværk, som har fokus på bæredygtighed, både under opførelse og efter ibrugtagning af vandværket. Ordregivers vision er i den forbindelse, at vandværket opføres med grønne, rekreative områder på grunden, hvor der tages højde for biodiversitet, og at vandværket blandt andet drives ved brug af solceller. Derudover ønsker ordregiver, at konstruktion af vandværket og materialevalg sker med fokus på bæredygtighed. Visionen hos ordregiver er også, at vandværket opføres på en måde, så der skabes rum og mulighed for formidling og undervisningssituationer, blandt andet ved at ”vandets vej” visuelt kan følges i vandværket.

Tender procedure

Udbud med forhandling

The Contracting Authority / Contact details

NP Advokater ApS
Strandgade 4
1401 København K
Emilie Trolle-Christensen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Construction work
  • Construction work for water and sewage pipelines
  • Drinking-water treatment plant construction work
  • Architectural, construction, engineering and inspection services
  • Architectural design services
  • Architectural, engineering and surveying services