122754 - Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende specialkørsel for LAVUK Tender

Description

Formålet med dette udbud er at lave en rammeaftale, der dækker ordregivers behov for specialkørsel af borgere for institutionerne. Ydelsen omfattet kørsel, hvor der dels: 

a) Foreligger et fast kørselsmønster.

b) Foreligger kørsel til og fra institutionerne hvor kørselsmønsteret ikke ligger helt fast.

c) Foreligger kørsel for institutionerne på ad hoc basis, til f.eks. biografture, fodbold og andre aktiviteter.

De omfattede kørselsordninger er:

• Kørsel til/fra særlige dagtilbud og klubtilbud, jf. servicelovens § 32

• Kørsel til/fra specialskoler og STU, jf. folkeskolelovens § 26

• Merudgiftsydelser efter servicelovens § 41

• Kørsel til visiteret aflastning og aktivitet.

Der afregnes ikke for kørsel mellem vognens hjemsted og første og sidste tur, samt eventuel tomkørsel mellem ture.

De enkelte borgere er alle visiterede til en af de omfattede kørselsordninger. Nogle borgere skal hjælpes ind og ud af vognen. Nogle borgere er desuden visiteret til en speciel service f.eks.:

• Almindelige ganghjælpemidler, f.eks. rollator

• Kørestolsbrug

• Ledsaget kørsel

• Borgere med behov for hjælp til/fra hoveddør i gadeniveau

• Hånd til hånd aflevering

Det bemærkes, at det er ca. 1/3 af borgerne, der er visiteret til kørestol (både elektrisk og almindelig) samt almindelige ganghjælpemidler (f.eks. rollator).

Baseret på det nuværende kørselsbehov (data fra 2022), er det anslået, at udbuddet vedrører ca. mellem 300-350 timer ugentligt (ferier undtaget).

Kørslen foregår primært i Region Hovedstaden samt i mindre omfang i Region Sjælland.

LAVUK vil løbende og efter behov trække på aftalen. Der er ikke tale om en eksklusiv aftale, og LAVUK er således ikke forpligtet til at anvende rammeaftalen, men har naturligvis til hensigt at anvende den i videst muligt omfang.


Tender procedure

Open procedure