132716 - EU-Udbud af rammeaftale vedrørende istandsættelse af til-og fraflytninger af boliger til Middelfart Kommune Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Nærværende udbud vedrører Rammeaftale for istandsættelse af til- og fraflytninger af boliger til Middelfart Kommune (herefter benævnt ordregiver). Udbuddet vedrører malerarbejde og gulvarbejde til istandsættelse ved fraflytninger af kommunens ældre-og flytteboliger.

Det er vigtigt for Middelfart Kommune, at opgaverne omkring maler og gulvarbejde løses hurtigt, så der undgås for lang tid med ”tomme” boliger. Middelfart Kommune har tidligere oplevet problemer med at få igangsat og afsluttet maler- og gulvarbejde ved fraflytninger, samt koordineringen heraf. Middelfart Kommune har derfor et ønsket om at udbyde nærværende opgaver i et selvstændigt udbud, hvor der alene udbydes én rammeaftale med én maler, som har ansvaret for sin underleverandør (gulvmand), jf. Bilag 2 - Kravspecifikationen for yderligere oplysninger.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud.


Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Middelfart kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart
Anders Grabski Larsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Painting work
  • Floor and wall covering work