122639 - EU-udbud af rammeaftaler vedrørende håndværkerydelser til Middelfart Kommune Tender

The deadline for applying for prequalification for the project has been exceeded.

Description

Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftaler på håndværkerydelser for Middelfart Kommunes bygningsmasse.

Middelfart Kommune råder på udbudstidspunktet over en bygningsmasse på ca. 212.000 m2 med et betydeligt udenoms areal. Bygningerne og de omkringliggende områder kræver løbende vedligehold og renovering. Daglige mindre vedligeholdelsesopgaver varetages i begrænset omfang af egne medarbejdere og Middelfart Kommunes entreprenørgård, mens større opgaver primært varetages ved brug af håndværksvirksomheder.

Nærværende udbud vedrører Middelfart Kommunes ønske om indgåelse af rammeaftaler med håndværksvirksomheder på følgende almindeligt forekommende fagområder (delaftaler):
 1. Elektriker
 2. Gulvbelægning
 3. Murer
 4. Maler
 5. Anlægsarbejde
 6. Jord og Kloak
 7. Tømrer og snedker
 8. VVS

Lots

Subcontract Description
Delaftale 1 - Elektriker Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

-Almindeligt forekommende el-installatørarbejde

-Stærkstrøm

-Svagstrøm

-Lavspænding

-IT-kabling

Tekniske serviceaftaler, ADK, ABA, AIA, ABDL, køb af hårde hvidevarer, CTS og energistyring er ikke omfattet jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 2.1

Antal leverandør på delaftalen: 4.
Delaftale 2 - Gulvbelægning Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

-Almindeligt forekommende gulvbelægningsarbejde

-Tæpper

-Banevarer i vinyl, gummi og linoleum

-Klikgulve

-Tyndpladegulve

Antal Leverandør på aftalen: 4
Delaftale 3 - Murer Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

-Almindeligt forekommende murerarbejde

-Støbearbejde

-Beton arbejde

-Stål arbejde, hvor det naturligt hører under murerarbejdet

Enkelte fredede og bevaringsværdige bygninger er grundet deres særlige karakter og behov for specialistkompetencer undtaget fra denne delaftale. Se Bilag 5 - Bygningsoversigt for nærmere oplysninger.

Antal leverandører på delaftalen: 5
Delaftale 4 - Maler Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

-Almindeligt forekommende malerarbejde

-Maling

-Spartling

-Væv, filt og tapet

-Afdampning af tapet

-Ofte aftales det med maler, at de tager slutrengøring, ved alm. byggeprojekter

Enkelte fredede og bevaringsværdige bygninger er grundet deres særlige karakter og behov for specialistkompetencer undtaget fra denne delaftale. Se Bilag 5 – Vejledende ejendomsoversigt for nærmere oplysninger.

Antal leverandører på delaftalen: 5
Delaftale 5 - Anlægsarbejde Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

-Almindeligt forekommende anlægsgartner-arbejde

-Belægning

-Beplantning, træfældning – anlæg af legepladser, grønne områder m.v.

Vedligeholdelsesaftaler i form af renholdelse, plænearbejde, grøfter, vandløb, snerydning osv. er undtaget.

Antal leverandører på delaftalen: 4
Delaftale 6 - Jord og Klak Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

-Jord og gravearbejde

-kloak Antal leverandører på delaftalen: 4
Delaftale 7 - Tømrer og Snedker Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

-Almindeligt forekommende tømrer- og snedkerarbejde

-Glarmesteropgaver

-Stålarbejder, hvor det naturligt hører under tømrerarbejdet

-Blikkenslagerarbejde som en del af tagarbejde

Enkelte fredede og bevaringsværdige bygninger er grundet deres særlige karakter og behov for specialistkompetencer undtaget fra denne delaftale. Se Bilag 5 – Vejledende ejendomsoversigt for nærmere oplysninger.

Antal leverandører på delaftalen er: 5
Delaftale 8 - VVS Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

-Almindeligt forekommende VVS-arbejde

-Vand

-Varme

-Sanitet

-Gas

-Teknisk isolering

Tekniske serviceaftaler som f.eks. servicering af ventilationsanlæg og pumpebrønde samt vedligehold af olie- og fedtudskillere er ikke omfattet jf. Udbudsbetingelsernes punkt 2.1

Antal leverandører på delaftalen: 5
Tender procedure

Restricted tender

The Contracting Authority / Contact details

Middelfart kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart
Anders Grabski Larsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Works for complete or part construction and civil engineering work
  • Works for complete or part construction and civil engineering work