136112 - Hadsten – Nyt Plejecenter - Plejeboliger med tilhørende servicearealer og kommunale fællesarealer - Totalentreprise Tender

The deadline for applying for prequalification for the project has been exceeded.

Description

Favrskov Kommune udbyder én totalentreprisekontrakt på bygge- og anlægsarbejderne i forbindelse med projektering og opførelse af nyt Plejecenter i Hadsten, omfattende nybyggeri af 60 plejeboliger med fælles boligarealer og med tilhørende servicearealer og kommunale arealer med multisal, modtagekøkken, administration etc. samt tilhørende udearealer - samlet bruttoetageareal i alt 5.610 m² opdelt i 1.635 m² servicearealer og 3.975 m² fordelt på 60 plejeboliger.

Plejeboligerne opføres som almene ældreboliger iht. Almenboligloven.

@Frist for modtagelse af  ansøgninger om deltagelse: 15-06-2023 23:59


Tender procedure

Restricted invitation to tender with prequalification

The Contracting Authority / Contact details

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Hans-Henrik Stovgaard

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Construction work
  • Site preparation work
  • Engineering works and construction works
  • Architectural, construction, engineering and inspection services
  • Architectural and related services
  • Engineering services