148026 - Forsikringsaftaler for Gladsaxe Kommune Tender

Description

Gladsaxe Kommune udbyder hermed sin forsikringsportefølje i EU-udbud.

Kommunens forsikringsaftaler udløber ved udgangen af 2023. Derfor udbydes kommunens samlede forsikringsportefølje i offentlig udbud med henblik på indgåelse af forsikringsaftaler med ikrafttræden pr. 1. januar 2024.

Forsikringsaftalerne udbydes i henhold til udbudsloven, som et offentligt udbud jf. udbudslovens § 56.

Factor Insurance Brokers A/S udbeder sig, på vegne af Gladsaxe Kommune, tilbud på kommunens forsikringer i henhold til nærværende udbudsmateriale.


Lots

Subcontract Description
Delaftale 1 - Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring Der henvises til kravspecifikationen.
Delaftale 2 - Motorkøretøjsforsikring Der henvises til kravspecifikationen.
Delaftale 3 - Erhvervs- og produktansvarsforsikring Der henvises til kravspecifikationen.
Delaftale 4 - Kriminalitetsforsikring Der henvises til kravspecifikationen.
Delaftale 5 - Ledelsesansvarsforsikring Der henvises til kravspecifikationen.
Delaftale 6 - Erhvervsrejseforsikring Der henvises til kravspecifikationen.
Delaftale 7 - Arbejdsskadeforsikring - katastrofedækning Der henvises til kravspecifikationen.
Delaftale 8 - Kollektiv ulykkesforsikring Der henvises til kravspecifikationen.
Delaftale 9 - Kombineret løsøre- og ansvarsforsikring Der henvises til kravspecifikationen.
Delaftale 10 - Patientskadeforsikring Der henvises til kravspecifikationen.
Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

FACTOR INSURANCE BROKERS A/S
Slotsmarken 11, 2.
2970 Hørsholm
Thomas Juhler

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

 • Insurance services
 • Accident and health insurance services
 • Accident insurance services
 • Contractor's all-risk insurance services
 • Motor vehicle insurance services
 • Marine, aviation and other transport insurance services
 • Fire insurance services
 • Property insurance services
 • Financial loss insurance services
 • Liability insurance services
 • Motor vehicle liability insurance services
 • Professional liability insurance services