133025 - Levering af papiraffaldssække og køkkenposer til Billund Kommune Tender

Description

I Billund Kommune sorterer borgerne det daglige affald fra husholdningen i de 2 fraktioner madaffald og restaffald. Madaffald er for eksempel kød, frugt og grøntsager (”vådt affald”). Restaffald er alt det øvrige affald, f.eks. mælkekartoner, stanniol, engangsbleer og støv-sugerposer. Borgerne har et 2-delt affaldsstativ med papirsække til henholdsvis mad- og restaffald. Sækkene hentes hver 14. dag. Forår og efterår får borgerne udleveret 100 stk. 8 liters køkkenposer af papir til indendørs opsamling af madaffald. Til indendørs opsamling af restaffaldet må der bruges plastikposer, som borgerne selv køber.

For så vidt angår papiraffaldssække og køkkenposer af papir har Ordregiver et behov på følgende mængde:

Type Størrelse Estimeret forbrug i antal

 • Køkkenposer 8 L 2.000.000 pr. år
 • Sække til madaffald 90 L 240.000 pr. år
 • Sække til madaffald 150 L 5.000 pr. år
 • Sække til restaffald 150 L 260.000 pr. år
 • Ekstra sække til restaffald 150 L 5.000 pr. år

Med følgende afvigelse:

Type Størrelse Mål (H*L*B) Tilladt variation

 • Køkkenposer 8L 200x360x150 mm + 10%
 • Sække til madaffald Ca. 90L 600x950x230 mm + 10%
 • Sække til madaffald Ca. 150L 750x1150x250 mm + / - 5%
 • Sække til restaffald Ca. 150L 750x1150x250 mm + / - 5%
 • Ekstra sække til restaffald Ca. 150L 750x1150x250 mm + / - 5%

De angivne mængde på papiraffaldssække og køkkenposer af papir er vejledende og baserer sig på forventede tal. Aftaleperioden er 24 måneder fra tidspunktet for kontraktens underskrift, og er uopsigeligt for begge parter. Kontrakten kan efter 2 år opsiges med et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Der er mulighed for option 2X12 måneder. Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delkontrakter. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet aftale kan opnås mere fordelagtige priser. Udbuddet opsplittes ikke i delaftaler, idet det vurderes, at en opsplitning vil medføre betydelige risici for manglende stordriftsfordele. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det med hensigtsmæssigt med én samlet kontrakt.


Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Billund kommune
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted
Maria Yogasundram

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

 • Polythene waste and refuse sacks and bags
 • Sacks and bags
 • Disposable paper products