150755 - Udbud af afholdelse af ErhvervsPhD-programmets ErhvervsPhD-kursus Tender

Description

Innovationsfonden (Ordregiver)  ønsker at udbyde et kursus for alle ErhvervsPhD-studerende og deres vejledere for at styrke ErhvervsPhD’ernes erhvervsforskerprofil og klæde dem på til den særlige rolle, de har som ErhvervsPhD-studerende. Opgaven består af varetagelsen af et attraktivt og obligatorisk ph.d.-kursus for alle godkendte ErhvervsPhD-studerende normeret til 5 ECTS-point.

Varetagelsen indebærer alt vedrørende undervisning (fx kursusgodkendelse hos PhD skolen, undervisning, afholdelse af moduler mv.), kick-off (fx workshop for vejleder mv), faciliteter (fx undervisningslokaler, hotelophold, forplejning mv.) og administration (administrationsansvarlig, hjemmeside, kursustilmelding mv,) i forbindelse med kurset. (Eksemplerne er ikke udtømmende).


Tender procedure

Tenders under the Light regime - WITHOUT prequalification

The Contracting Authority / Contact details

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Kystvejen 29
8000 Aarhus C
Stine Jensen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Education and training services
  • Higher education services
  • Adult and other education services
  • Training services