59826 - Forløb for en gruppe af ledige borgere, der har andre forhindringer end ledighed Tender

Description

Ærø Kommune afsøger pt. mulige leverandører, til at udføre et forløb for en gruppe af vores ledige borgere, der har andre forhindringer end ledighed.

Der ønskes et forløb på maksimalt 13 uger for hver enkelt af med start primo 2021. Indholdet i forløbet er, sammen med borgeren, at få skabt en plads på arbejdsmarkedet.

Vi ønsker en leverandør, som kan rumme et højt volumen af gennemløb af deltagere, op til ca.100 borgere, over ca. 6 måneder.

Vi lægger vægt på tilbudsgivers kompetencer, pris og erfaringer med løsning af lignende opgaver. Ligesom at tilbuddet skal beskrive indholdet af afklaring, træning og værktøjer til at nå formålet.

Tilkendegivelserne med indholdsforslag, organisering og ugepris/afregningspris ønskes modtaget senest fredag den 18. december 2020 og disse stiles til Job- og Voksencenteret via e-boks.

Tender procedure

Tilbudsindhentning
SMV-friendly

The Contracting Authority / Contact details

Ærø Kommune - dublet - kan formentlig slettes
Rådhuset, Statene 2
5970 Ærøskøbing
Comdia udbudsregistrering

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Unemployment compensation benefits
  • Counselling services