235361 - Limfjordsbroen, Renovering af klapfag Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Opgaven omfatter følgende aktiviteter


• Forstærkning af stålkonstruktionen på undersiden af klapfaget af Limfjordsbroen

• Trafikregulerende foranstaltninger

• Opbrydning af eksisterende belægning

• Afrensning af ståloverflade

• Udlægning af ny kunststofbelægning

• Justering af klappernes kontravægt

• Kørebaneafmærkning


Tender procedure

Restricted invitation to tender without prequalifications

The Contracting Authority / Contact details

Aalborg kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Rasmus Bødker

Workplace

  • Limfjordsbroens manøvrehus
    Construction start date: 20-04-2024
    Submission Date: 01-09-2024

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Construction work for steel bridges