147848 - Udbud af koncession om opstilling og udlejning af elløbehjul i Aalborg Kommune Tender

Description

Aalborg Kommune ønsker at facilitere en udlejningsordning af mikromobilitet omfattende elløbehjul.

Udbuddet omfatter en koncessionsaftale med én leverandør, som kan stå for udlejning af elløbehjul på offentlig vejareal.

Koncessionstager forpligter sig til, fra kontraktstart, at levere og opstille minimum 250 elløbehjul i den aftalte geografi i Aalborg Kommune. Foruden de 250 enheder, er der mulighed for at opjustere flåden med yderligere 250 løbehjul. Dette forudsætter en velfungerende ordning, hvor det kan dokumenteres, at alle krav og aftaler mellem parterne overholdes. De faktorer, som kan være med til at øge antallet af løbehjul, aftales endeligt mellem Aalborg Kommune og Koncessionstager.

Til alle tider vil der være et maks. på 500 løbehjul. 

Baggrund :

Aalborg Kommune har siden 2019 haft en samarbejdsaftale med nuværende koncessionshaver om operation i Aalborg. Oprindeligt lød aftalen på 100 løbehjul, men er siden blevet opskaleret til 250.

I sommermånederne 2023 er der 500 enheder på gaden i Aalborg. Den nuværende løsning er en free-floating løsning med udpegede hubs, hvor der gennem prisstrukturen er særlige incitamenter til at parkere ved hubs.

Koncessionen omfatter opstilling og udlejning af elløbehjul til disposition for byens borgere.

Det nærværende udbud om mikromobilitet er blevet behandlet på Aalborg Kommunes By- og Landskabsudvalgs møde den. 8. december 2022. Dagsorden og referat kan ses på følgende link: byraadogudvalg.aalborg.dk.

I december 2022, blev der annonceret et udbud, der skulle erstatte den hidtige kontrakt, omhandlende mikromobilitet i Aalborg Kommune. Præmissen for dette udbud var blandt andet, at der også blev ønsket bycykler som supplement til løbehjulene. Ligeledes var der opsat et krav om, at alle løbehjul skulle udstyres med hjelm. Dette, for at sikre muligheden for, at alle brugere af elløbehjulene, har mulighed for at overholde gældende færdselslov.

Der kom ikke nogle bud ind på daværende udbud, og derfor udbydes koncessionen om at opstille løbehjul i Aalborg Kommune nu igen. Denne gang uden cykler, og ønsket om hjelm er i stedet for et krav blevet konverteret til et tildelingskriterium.

Tender procedure

Tender

The Contracting Authority / Contact details

Aalborg kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Anine Kamp

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Transport services (excl. Waste transport)
  • Road transport services
  • Non-scheduled passenger transport