104921 - Om- og tilbygning af Sofiendalskolen i Aalborg Tender

The deadline for applying for prequalification for the project has been exceeded.

Description

Nærværende udbud vedrører totalrådgivning for om- og tilbygning på Sofiendalskolen, Lange Müllers Vej 18, 9000 Aalborg.

Udbuddet gennemføres som begrænset udbud efter udbudslovens (lov nr. 1564 af 15. december 2015) §§ 58-60, og består af en prækvalifikationsfase og en tilbudsfase.

Totalrådgiveren skal gennemføre brugerproces, byggeprogram/dispositionsforslag, projektforslag, projekteringsledelse, IKT-ledelse, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning under udførelsen samt aflevering i henhold til det samlede udbudsmateriale. 

Kontrakten tildeles efter "bedste forhold mellem pris og kvalitet", jf. udbudslovens § 162, stk. 1, pkt. 3

Tender procedure

Restricted tender