4 km dobbeltrettet cykelsti langs med Debelvej i Outrup Tender

Description

Entreprise omfatter etablering af 4 km dobelrettet cykelsti langs med Debelvej i Outrup.

Cykelstien etableres med en asfaltbredde på 2,5 meter langs med Debelvejs nordlige side. Asfalt, kørebaneafmærkning og opsætning af vejskilte er alle bygherreleverancer.

Cykelstien afvandes til henholdsvis eksisterende grøfter, nye grøfter eller til brønde og ledning med omkringliggende singels indpakket i geotekstil.

Arealerne er erhvervet ved ekspropriation. Hvor det har været muligt, er der eksproprieret til et midlertidigt arbejdsareal på 6 meter langs stiens tracé målt fra stiens asfaltkant. På bilag 10 lodsejerlisten fremgår det hvilke aftaler der er indgået med lodsejerne i forbindelse med ekspropriationen, som entreprenøren skal efterkomme.


Tender procedure

Begrænset licitation uden prækvalifikationer
Selection criteria

Stated in the attached material

The Contracting Authority / Contact details

Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde
Mille Graarup
mgra@varde.dk
79946594

Participants / Award information

Winner(s):
  • - SCHANTZ BYG A/S

Deadlines / timeline

24-01-2022 - 21:00
[T] "Opstart udbudsproces – invitation af leverandører og/ eller offentliggørelse af udbud"

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project