93191 - Oprensning af 3 søer Tender

Description

De 3 søer er beliggende henholdsvis i Oksbøl Park ved Søndervang, Tistrup Park ved Kirke Allé og Ølgod Park ved Engdraget.

Der er givet dispensation til oprensning af søerne, og de skal være oprenset inden 1. april 2022.Tender procedure

Restricted invitation to tender with prequalification

The Contracting Authority / Contact details

Varde kommune
Bytoften 2
6800 Varde
Ellen Margrethe Hansen
elmh@varde.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project