Totaludskiftning af 1 rørbro under Debelvej og etablering af 2 nye rørbroer under sti Tender

Description

Betonrøret under Debelvej (Lundager-Outrup bæk) er i så ringe stand, at en totaludskiftning er nødvendigt. Røret udskiftes til et ø180 cm stålrør med en længde på 12 meter (top rør).

Samtidig etableres to nye rørbroer under kommende cykelsti nord for vejen. Rørene har dimension ø180 cm med længden 7,5 meter (Lundager-Outrup bæk) og ø800 mm med længden 7 meter (Riskjær bæk) målt i top rør. 

De to stk. ø180 cm rør er fladbundet 1,5 meter, så de ikke skal graves nær så meget ned.

Alle tre rør er en bygherreleverance og forventes leveret på pladsen i midt november. Alle 3 rør er skrået skrå i enderne med anlæg 1:1.  

Rørene bliver leveret af leverandøren på gardintrailere og det er entreprenøren (for nærværende entreprise), der står for aflæs- og nedløftning af rørene når eksportbilen kommer. 

Der lægges gydegrus både i rørbroerne og 2 meter før og efter. Der erosionssikres både i ind- og udløb af rørbroerne. De nye skråninger sikres med kokosnet. 

Vejkassen opbrydes, bortskaffes og reetableres med BS og SG. Der afsluttes med GAB til overkant af eksisterende vej. GAB laget er en bygherreleverance. Debelvej lukkes af under udførelse i så kort tid som muligt. Når vejen ikke er lukket og kun ét kørespor fartbart, anvendes der signalregulering pga. ringe oversigt (vejen krummer). 

Tender procedure

Begrænset licitation med prækvalifikation
Selection criteria

Stated in the attached material

The Contracting Authority / Contact details

Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde
Mille Graarup
mgra@varde.dk
79946594

Participants / Award information

Winner(s):
  • - Ommen a/s

Deadlines / timeline

15-10-2021 - 15:00
[T] "Opstart udbudsproces – invitation af leverandører og/ eller offentliggørelse af udbud"

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project