84237 - Etablering af Kiss’n’Ride - Sct. Jacobi Skole Tender

Description

Varde Kommune indbyder Dem til at afgive tilbud på følgende entreprise:

”Etablering af Kiss’n’Ride - Sct. Jacobi Skole” som omfatter etableringen af

Kiss’n’Ride til effektivisering af afleverings- og afhentningsprocessen ved Sct.

Jacobi Skole. Dette indebærer ombygning af eksisterende arealer foran skolen

og nærtliggende parkeringsplads samt etablering af ny vejdel som indkørsel til

Kiss’n’Ride fra eksisterende stikvej fra Pramstedvej. Desuden skal den eksisterende

stikvej forstærkes, der skal etableres afvanding for ny vejdel og parkeringsplads

samt udføres ny afstribning af berørte kørearealer og opsættes/flyttes

skilte. Derudover er sløjfning/fjernelse af eksist. indkørselsvej medtaget

som option i projektet.

Tender procedure

Tender

The Contracting Authority / Contact details

Varde kommune
Bytoften 2
6800 Varde
Marlene Kate Plet
mple@varde.dk

Documents

1

Disciplines

No trades have been added to this project