68327 - 2,5 km dobbeltrettet cykelsti langs med Fåborgvej Tender

Description

Cykelstien etableres med en asfaltbredde på 2,5 m, på sydsiden af Fåborgvej og går fra Tingvejen til Vestervang.

Stien er placeret i en afstand til vejen på ca. 3,5 meter. I denne skillerabat skal der etableres grøft til opsamling af regnvandet fra vej og sti. Ved ejendomme hvor stien slår et knæk ud til vejen skal der etableres et ledningssystem med brønde til opsamling af regnvandet.

Ved sti-tilslutning ved Tingvejen stopper den dobbeltrettede sti ca. 70 før Tingvejen. På disse ca. 70 meter udføres en vejudvidelse i begge sider af vejen og der etableres cykelbaner i begge sider af vejen frem til Tingvejen.

Ved sti-tilslutningen ved Vestervang stopper den dobbeltrettede sti ca. 50 meter før Vestervang. På disse 50 meter udføres vejudvidelse i den nordlig vejside og der etableres cykelbane i den sydlige vejside frem til Vestervang.

Der er i alt 17 overkørsler og indkørsler.

Følgende ledningsejer N1, Norlys og TDC skal foretage en ledningsomlægning. De er varslet via mail d. 15/1 2021 jf. gæsteprincippet. For at entreprenøren og ledningsejer kan komme i dialog tidligst muligt, holdes ledningsejermødet kun 8 hverdage efter licitationen. Der er taget højde for denne ledningsomlægning i tidsplanen.

Asfalt, kørebaneafmærkning og afmærkningsmateriel er alle en bygherreleverance. Muldudlægningen må først udføres når asfalten og kørebaneafmærkning er udført. Entreprenøren skal indregne denne arbejdsproces i sin tidsplan og koordinerer det med bygherren.

Tender procedure

Restricted invitation to tender with prequalification

The Contracting Authority / Contact details

Varde kommune
Bytoften 2
6800 Varde

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project