5271 - Nyt Trafiksignalanlæg i krydset Hvidbjerg Strandvej/Blåvandvej i Blåvand Tender

Description

Signalregulering af krydset etableres primært for at forbedre forholdene for trafikanter fra Hvidbjerg Strandvej.


De kritiske tidspunkter for afvikling er de perioder, hvor der er meget venstresvingende trafik mod Hvidbjerg Strandvej og samtidig meget trafik fra Blåvandvej vest. Det drejer sig typisk om lørdag formiddag og særligt lørdag eftermiddag.

Tender procedure

Tender below the Directive's threshold value

The Contracting Authority / Contact details

Varde kommune
Bytoften 2
6800 Varde

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project