1,5 km dobbeltrettet cykelsti langs med Tiphedevej Tender

Description

Cykelstien etableres i bredden 2,5 m asfalt. Den er placeret på den østlige side af Tiphedevej og går fra rundkørsel i Ansager til grusvejen indtil Kvie sø parkeringsplads.

Stien er placeret i en afstand til vejen på ca. 3 m. I denne skillerabat skal der etableres grøft til opsamling af regnvandet fra vej og sti.

Der er i alt 12 overkørsler og indkørsler. Der er ingen rørunderføring i dag og ingen af dem er planlagt til at blive rørlagt.

Asfalt, kørebaneafmærkning og afmærkningsmateriel er alle en bygherreleverance. Muldudlægningen må først udføres når asfalten er udlagt. Entreprenøren skal indregne denne arbejdsproces i sin tidsplan og koordinerer det med bygherren.

Tender procedure

Begrænset licitation med prækvalifikation
Selection criteria

Stated in the attached material

The Contracting Authority / Contact details

Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde
Mille Graarup
mgra@varde.dk
79946594

Participants / Award information

Winner(s):
  • - NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S

Deadlines / timeline

19-08-2020
[T] "Opstart udbudsproces – invitation af leverandører og/ eller offentliggørelse af udbud"

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project