222951 - Lovpligtige eftersyn og vedligehold af brandtekniske installationer Tender

Description

Sydjysk Kommuneindkøb udbyder levering af lovpligtige eftersyn og vedligehold af brandtekniske installationer, som også kan indeholde renovering og udskiftning af anlæggene. 


Udbudsmaterialet består af:

- Udbudsbetingelser, herunder ESPD (fælles europæisk udbudsdokument)

- Kontraktudkast

- Bilag 1 – Tilbudsliste

- Bilag 2 – Kravspecifikation

- Bilag 3 – Tilbudsgivers beskrivelse ”kvalitetskriterium”


Aftale med den vindende Tilbudsgiver skal indgås individuelt for hver af de deltagende kommuner på baggrund af den vedlagte kontrakt.


Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Varde kommune
Bytoften 2
6800 Varde
Rikke Jensen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
  • Surveillance and security systems and devices