21991 - Dobbeltrettet cykelsti langs med Tiphedevej Tender

Description

Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende ny 1,5 km dobbeltrettet cykelsti langs med østsiden af Tiphedevej fra rundkørslen i Ansager til Kvie Sø.


Aftalen omfatter udarbejdelse:

- af tegningsmateriale til bygherrens udbudsmateriale,

- opgørelse af mængder til bygherrens tilbudsliste

- ekspropriationsplaner til brug ved Åstedsforretningen

- opgørelse af arealafståelsen (i kvadratmeter) for hver matrikel stien berører samt for det midlertidige arbejdsareal.


Den lavest bydende tildeles opgaven.

Tender procedure

Restricted invitation to tender with prequalification

The Contracting Authority / Contact details

Varde kommune
Bytoften 2
6800 Varde

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project