141413 - Udbud Forsikringer Tender

The deadline for applying for prequalification for the project has been exceeded.

Description

Udbuddet vedrører levering af forsikringer til Varde Kommune. Udbuddet omfatter følgende forsikringer:

  • Delaftale 1 - Bygning, løsøre, kunst, entreprise mv.
  • Delaftale 2 - Motorkøretøjer
  • Delaftale 3 – Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Tilbudsgiver kan læse mere om de enkelte delaftaler i Bilag 1 tilbudsliste og Bilag 2 kravspecifikation pr. delaftale.

Varde Kommune er ikke mæglerbetjent og vil agere direkte med selskaberne, se mere i bilag 3 beskrivelse af Varde Kommune, samt den nuværende forsikringsportefølje i bilag 3.1.

Varde Kommune ønsker generelt en aftale med leverandøren, som kan tilpasses det aktuelle behov og velvillighed til at justere aftalen indenfor udbudslovens rammer.

Den udbudte kontrakt har varighed på 10 år. Se mere i kontraktens §3.1 - hvor der også er beskrevet begge parters opsigelsesmuligheder.


Lots

Subcontract Description
Delaftale 1 - Bygninger, Løsøre og Entrepriseforsikring Delaftalen omfatter forsikring på kommunens bygninger, løsøre og entrepriseforsikring jf. kommunens aktivliste - se mere i bilag 1.1 og læse mere om kommunens krav i bilag 2.1 kravspecifikationen
Delaftale 2 - Motorkøretøjer Delaftalen omfatter kommunens motorkøretøjer jf. aktivlisten - se mere i bilag 1.2 Tilbudslisten og beskrivelse af krav i bilag 2.2 kravspecifikationen
Delaftale 3 - Erhvervs- og produktansvarsforsikring Delaftalen omfatter forsikring på Erhvervs- og produktansvarsforsikring, læs mere om kommunens krav i bilag 2.3 kravspecifikationen
Tender procedure

Negotiated procedure

The Contracting Authority / Contact details

Varde kommune
Bytoften 2
6800 Varde
Sys Frostholm

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Insurance services
  • Contractor's all-risk insurance services
  • Motor vehicle insurance services
  • Damage or loss insurance services
  • General liability insurance services