135074 - Ventilationsservice Tender

Description

Udbuddet omfatter servicering og vedligeholdelse af ventilationsanlæg udført i overensstemmelse med systematikken og indholdet i VENT.

Aftalen er gældende for Vejen, Billund og Varde Kommune.

Oversigt over de enkelte kommuners ventilationsanlæg fremgår af bilag 2. Aftalen dækker servicering, løbende tilkald og vedligehold af ventilationsanlæg.

Nyanskaffelser af ventilationsanlæg, samt reparationer over 10.000 kr., er ikke omfattet af nærværende udbud.

Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Varde kommune
Bytoften 2
6800 Varde
Christian Cramer Christiansen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Inspection of ventilation system
  • Ventilation installation work