123597 - Etablering og drift af ladestandere i Varde Kommune Tender

Description

Tilbudsindhentningen der vedrører etablering og drift af ladestandere på udvalgte offentlige arealer, samt drift og vedligehold heraf, udbydes på koncessionslignende vilkår, men vurderes dog til at ligge under tærskelværdierne for koncessionsdirektivet.

Varde Kommune har, primo 2022, vedtaget en udbudsstrategi for ladestandere.

Med denne strategi vil Udbyder sigte mod en klog og hensigtsmæssig udrulning af ladeinfrastruktur til alle brugere af eldreven transport. I forbindelse hermed udarbejdes et udbud af de offentlige ejede arealer til opsætning af ladestanderinfrastruktur på både de offentligt tilgængelige arealer og kommunens matrikler, hvor Udbyder som bygningsejer f.eks. har lovgivningsmæssige forpligtigelser.

For at sikre bedst mulig dækning i kommunen er lokationerne opdelt i puljer med både attraktive placeringer og mindre attraktive placeringer. Baggrunden herfor er at sikre en så god dækning som muligt for Varde Kommune. Alle lokationer fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Lots

Subcontract Description
Delaftale 1 – Pulje 1 Pulje 1 - lokationer:
Fogtmanns Plads
Grus parkeringsplads v. Hukket
Torvet i Agerbæk
Torvet Tistrup
Ladestanderbekendtgørelsen; Parkeringsplads ud mod Thorstrupvej og Lundvej
Ladestanderbekendtgørelsen; Parkeringspladsen tættest på skolen

Se nærmere i 'Bilag 1 - Kravspecifikation', 'Bilag 2 - Tilbudsliste' samt 'Udbudsbilag A - Optegnelser over arealer'
Delaftale 2 - Pulje 2 Pulje 2 - lokationer:
Murtfeldts Plads
Parkeringspladsen bag Vejers Havvej 81C - 81D i Vejers by
Parkeringsplads ved hal og stadion i Nr. Nebel
Ved banen i Tistrup
Ladestanderbekendtgørelsen; Parkeringspladsen ved skolen
Ladestanderbekendtgørelsen; Sammen med børnehaven. Parkeringspladsen ud for Starup børneby
Ladestanderbekendtgørelsen; Parkeringspladsen v. Skolebakken og Abildvej


Se nærmere i 'Bilag 1 - Kravspecifikation', 'Bilag 2 - Tilbudsliste' samt 'Udbudsbilag A - Optegnelser over arealer'
Delaftale 3 - Pulje 3 Pulje 3 - lokationer:
Vestervold v. musikskolen
Ladestanderbekendtgørelsen grus parkering ved Tirpitz
Parkeringspladsen v. Fakta
Torvet i Ølgod
Ladestanderbekendtgørelsen; Parkeringspladsen ved den østlige side mod Troesmosevej
Ladestanderbekendtgørelsen; Parkeringsplads ud mod Lærkevej
Ladestanderbekendtgørelsen; På matriklen


Se nærmere i 'Bilag 1 - Kravspecifikation', 'Bilag 2 - Tilbudsliste' samt 'Udbudsbilag A - Optegnelser over arealer'
Delaftale 4 - Pulje 4 Pulje 4 - lokationer:
Parkeringsplads ved Østervold
Parkeringspladsen ved Enghavevej
Parkeringsplads ved Henne Strand Turistinformation
Ladestanderbekendtgørelsen; Parkeringspladsen på hjørnet ved Bredgade og Sønder Allé
Ladestanderbekendtgørelsen; Parkeringspladsen (den kvarte cirkel)
Ladestanderbekendtgørelsen; På matriklen
Ladestanderbekendtgørelsen; På matriklen


Se nærmere i 'Bilag 1 - Kravspecifikation', 'Bilag 2 - Tilbudsliste' samt 'Udbudsbilag A - Optegnelser over arealer'
Delaftale 5 - Pulje 5 Pulje 5 - lokationer:
Skansen
Parkeringsplads foran stationsbygning
Torvet i Nr Nebel
Ladestanderbekendtgørelsen; Parkeringspladsen ved skolevænget
Ladestanderbekendtgørelsen; Parkeringsplads på egen matrikel men med tilknytning til skolen
Ladestanderbekendtgørelsen; På matriklen

Se nærmere i 'Bilag 1 - Kravspecifikation', 'Bilag 2 - Tilbudsliste' samt 'Udbudsbilag A - Optegnelser over arealer'
Delaftale 6 - Pulje 6 Pulje 6 - lokationer:
Sportium - parkeringsplads
Trekantparkeringspladsen
Torvet i Ansager
Ladestanderbekendtgørelsen; Den store parkeringsplads ved Debelvej
Ladestanderbekendtgørelsen; Parkeringspladsen i den østlige del
Ladestanderbekendtgørelsen; På matriklen

Se nærmere i 'Bilag 1 - Kravspecifikation', 'Bilag 2 - Tilbudsliste' samt 'Udbudsbilag A - Optegnelser over arealer'
Delaftale 7 - Helle Hallen Pulje 7 - lokationer:
Parkeringspladsen foran hovedbygningen

Se nærmere i 'Bilag 1 - Kravspecifikation', 'Bilag 2 - Tilbudsliste' samt 'Udbudsbilag A - Optegnelser over arealer'
Delaftale 8 - Sportspark Blåvandhuk Pulje 8 - lokationer:
Den ovale parkeringsplads foran hovedindgangen

Se nærmere i 'Bilag 1 - Kravspecifikation', 'Bilag 2 - Tilbudsliste' samt 'Udbudsbilag A - Optegnelser over arealer'
Delaftale 9 - Hodde-Tistrup Hallen Pulje 9 - lokationer:
Parkeringspladsen ud til Lærkevej

Se nærmere i 'Bilag 1 - Kravspecifikation', 'Bilag 2 - Tilbudsliste' samt 'Udbudsbilag A - Optegnelser over arealer'
Delaftale 10 - Skovlunde-Ansager Hallen Pulje 10 - lokationer:
Parkeringspladsen ud til Lærkevej

Se nærmere i 'Bilag 1 - Kravspecifikation', 'Bilag 2 - Tilbudsliste' samt 'Udbudsbilag A - Optegnelser over arealer'
Tender procedure

Tilbudsindhentning

The Contracting Authority / Contact details

Varde kommune
Bytoften 2
6800 Varde
Christian Cramer Christiansen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Electrical installation work
  • Electrical wiring work
  • Electrical fitting work