107742 - Måleretablering Varde Kommune Tender

Description

Entreprisen er benævnt ”Måleretablering” projekt i Varde Kommune”, og omfatter etablering,

af målerinstallationer i Varde Kommune, på alle de installationer som hidtil har været

tilsluttet direkte i el-forsyningen uden måler.

Etablering af målere sker efter krav fra N1 (som følge af fjernaflæsningsbekendtgørelsen)

om etablering af målere i 2020.

Tender procedure

Restricted invitation to tender without prequalifications

The Contracting Authority / Contact details

Varde kommune
Bytoften 2
6800 Varde
Jørgen Larsen
joel@varde.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project