CKE-A 21.258 Halsebyvænget ombygning Tender

Description

Projektet udbydes som hovedentreprise.

Halsebyvænget 1-3 skal ombygges til botilbud for unge med udfordringer.

Opgaven indeholder bl.a.,:

- oprydning/ bortskaffelse af gammelt inventar

- etablering af nyt køkken

- Indvendig maling

- udvendig maling

- Opsætning af nye lamper

- demontere og opsætte gipsvægge

- mindre flisereparationer

- gennemgang af eksisterende elinstallationer

Kort sagt alt hvad der skal til for at få bygningen beboelig.
Tender procedure

Underhåndsbud

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Lasse Jørgensen

Deadlines / timeline

02-06-2021 - 15:20
Published - Current
02-06-2021 - 23:59
Date of publication
25-07-2021 - 23:59
Deadline
30-08-2021
Agreement start

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project