CKE-A 18.13 Skater-park Korsør Tender

Description

Slagelse Kommune udbyder Korsør Ny Skatepark i totalentreprise i omvendt licitation med targetpris.

Korsør Ny Skatepark placeres på nuværende skateområde beliggende på hjørnet af Kongebroen og Tårnborgvej, Korsør.

Området er ca. 1200 m2 belagt med asfalt og enkelte ramper, boxes, trapper, rails mv. som søges genbrugt i eller andet omfang.

Korsør Ny Skatepark fysiske rammer skal bidrage til at vække brugernes nysgerrighed og sanser og understøtte deres aktive

deltagelse i og behov for fordybelse, refleksion og læring indenfor temaerne:

- Sundhed ,krop og bevægelse

- Naturen og naturfænomener

- Kulturelle og kunstneriske udtryksformer og værdier

Focus:

Anlægget skal designes så der vil være et jævnt flow og mulighed for at køre fra enhed til enhed og gerne hele vejen rundt.

- Overflader skal være jævne og glatte.

- Der skal tages højde for afvanding og dræning kan ske igennem eksisterende afløb.

- Der skal være adgang til eksisterende dæksler og disse hæves i niveau.

Indretning og arkitektur:

Skateparken skal være funktionel og designes således den kan bruges af alle niveauer. Parken ønskes udført i beton og indeholde

transitions, pool, jump box, banks, ledges. Trapper, gap, rails, wall.

Projektet omfatter alle ydelser og følgearbejder, der er nødvendige for at projektere, udføre og idriftsætte skateparken

Interesserede totalentreprenører bedes henvende sig med et kort skriv om firmaet, erfaringer med betonarbejde, rådgivers erfaring med skateparker og enkelte referencer.
Tender plan

Begrænset udbud

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Bettina Müller

Deadlines / timeline

10-07-2020 - 09:52
[T] "Offentliggjort - Aktuelle"
01-10-2020
Agreement start

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project