153455 - Leverance af præisolerede fjernvarmerør og komponenter - Kerteminde Forsyning - Varme A/S Tender

The deadline for applying for prequalification for the project has been exceeded.

Description

Kerteminde Forsyning – Varme A/S har igangsat et projekt omhandlende konvertering af naturgaskunder i Munkebo, i alt ca. 1.440 potentielle tilslutninger, som dels ligger i forbindelse med eksisterende fjernvarmeområder og dels ligger udenfor. Størstedelen af disse er private husstande, men industrivirksomheder er også inkluderet.


Rammeaftalen vil omfatte levering af Ordregivers forbrug af bl.a. præisolerede fjernvarmerør, bøjninger, buerør, afgreninger, muffer, skummaterialer, samlinger, ventiler, alarmudtag, fittings mm.


Rammeaftalen skal omfatte alle dobbeltrørskomponenter samt enkeltrør, både faste og fleksible, i dimensioner op til DN125. Der forventes anvendelse af hovedsageligt dobbeltrør, men det skal bemærkes, at der kan opstå behov for enkeltrør.


Samtidig kan Ordregiver indkøbe montageydelser i forbindelse med svejsemuffer under Rammeaftalen. Ordregiver kan indkøbe specialkomponenter mv. under Rammeaftalen, såfremt der opstår behov herfor.


Tender procedure

Negotiated procedure

The Contracting Authority / Contact details

SAMAQUA A/S
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Sara Albæk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
  • Piping
  • Distribution piping
  • Pipes and fittings
  • Pipe fittings
  • Casing and tubing
  • Hoses, risers and sleeves