153244 - TV-inspektion og spuling samt relaterede opgaver Tender

Description

Udbuddet vedrører levering af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling af

hovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver som

omfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.


Lots

Subcontract Description
Delaftale 1 Nyborg Forsyning - Spildevand Aftalen vedrører udførsel af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling af

hovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver som

omfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.

Aftalen er ikke forpligtende for ordregiver for ad-hoc og akutopgaver.
Delaftale 2 VandCenter Syd - Spildevand Aftalen vedrører udførsel af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling af

hovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver som

omfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.

Aftalen er ikke forpligtende for ordregiver for akutopgaver.
Delaftale 3 Svendborg Spildevand Aftalen vedrører udførsel af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling af

hovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver som

omfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.

Aftalen er ikke forpligtende for ordregiver for  akutopgaver.
Delaftale 4 Kerteminde Forsyning - Spildevand Aftalen vedrører udførsel af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling af

hovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver som

omfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.

Aftalen er ikke forpligtende for ordregiver for ad-hoc og akutopgaver.
Delaftale 5 Middelfart Spildevand Aftalen vedrører udførsel af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling af

hovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver som

omfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.

Aftalen er forpligtende for ordregiver for alle typer opgaver.
Delaftale 6 Provas - Haderslev Spildevand Aftalen vedrører udførsel af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling af

hovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver som

omfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.

Aftalen er ikke forpligtende for ordregiver.
Delaftale 7 BlueKolding Aftalen vedrører udførsel af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling af

hovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver som

omfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.

Aftalen er ikke forpligtende for ordregiver for ad-hoc og akutopgaver.
Delaftale 8 Fredericia Spildevand Aftalen vedrører udførsel af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling af

hovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver som

omfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.

Aftalen er ikke forpligtende for ordregiver for ad-hoc og akutopgaver.
Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

SAMAQUA A/S
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Hannah Sølund Holm

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Sewer survey services
  • Pipeline-inspection services
  • Sewer cleaning services