152794 - Udbud på miljøanalyser til Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 10-10-2023 - 16:00 .

Description

Udbuddet vedrører prøvetagning, analyse og afrapportering af resultater for drænbrønde, perkolatbrønde, boringer, indløbs- og udløbstanke på Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø. 

Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

SAMAQUA A/S
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Hannah Sølund Holm

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Laboratory services