152213 - Udbud på etablering og renovering af fjernvarmeledninger - Kerteminde Varme A/S Tender

The deadline for applying for prequalification for the project has been exceeded.

Description

I rammeaftalens løbetid vil Ordregivers aktiviteter på ledningsområdet omfatte: Udbygning af ledningsnettet (nyanlæg), planlagt ledningsrenovering, reparation og vedligeholdelse af eksisterende ledningsnet. De årlige ydelser vil variere i mængder og dimensioner afhængigt af udbygningshastighed, bevillinger, efterspørgsel, myndighedsgodkendelser m.v. Der foreligger således ikke en hoved tidsplan for ydelserne. Ordregiver forventer, at der sammenlagt årligt vil blive købt for ca. 10,5-20 mio. kr. ekskl. moms inden for Rammeaftalens beskrevne ydelser. Dette estimat er foreløbigt og er ikke bindende for Ordregiver. Ordregiver er således ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde ydelser under Rammeaftalen. Rammeaftalen giver Ordregiver ret, men ikke pligt, til at indkøbe de af Rammeaftalen omfattede ydelser på de vilkår, som fremgår af udbudsmaterialet. Ydelserne omfatter i hovedtræk følgende: Levering af jord-, anlæg- og smede-ydelser som skal udføres iht. AB18 inkl. særlige betingelser jf. bilag B til Kontraktudkast. Ifm. projektopstartsmøde vil de nærmere ydelsesterminer for ovenstående blive aftalt mellem Ordregiver og Entreprenør.

Tender procedure

Negotiated procedure

The Contracting Authority / Contact details

SAMAQUA A/S
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Sara Albæk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • District-heating mains construction work
  • District heating
  • Long-distance heating
  • Distance-heating pipes
  • District-heating plant construction work