144409 - Udbud af polymer til slamafvanding til Søndersø renseanlæg Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Udbuddet vedrører indkøb og levering af polymer til Søndersø Renseanlæg, beliggende på Gørtlervej 5, 5471 Søndersø. Søndersø renseanlæg  drives af VandCenter Syd A/S. 


I kravspecifikationen er der en kortfattet beskrivelse af renseanlægget samt kravene til rammeaftalens opfyldelse.


Rammeaftalens anslåede og maksimale mængde fremgår af udbudsbetingelserne.

Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

SAMAQUA A/S
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Vivian Jacobsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Chemical products
  • Chemical products
  • Various chemical products
  • Water-treatment chemicals