144403 - Udbud på nedgravede affaldsbeholdere Tender [T] " Annulleret"

Description

Udbuddet vedrører indkøb og levering af fuldt nedgravede affaldsbeholdere til Odense Renovation A/S samt endelig montage af indkasthus. Odense Renovation står for nedgravning af yderbeholder, placering af inderbeholder med dækplade eller ramme. 

Leverandøren skal levere  fuldt nedgravede affaldsbeholdere (et-rumsløsning og to-rumsløsning) til Odense Renovation til følgende fraktioner: Madaffald, Restaffald, Glas og metal, Papir og småt pap, Restaffald/madaffald samt Plast og mad-/drikkekartoner. 

Med fuldt nedgravede affaldsbeholdere menes et system bestående af to dele; en del under terræn og en del over terræn. Den del der ligger under terræn består primært af en inderbeholder af metal, en yderbeholder af beton og et sikkerhedshegn. Den synlige del over terræn består primært af en dækplade eller ramme til belægning, et indkasthus og en tømningsmekanisme.

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

SAMAQUA A/S
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Vivian Jacobsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Waste and rubbish containers and bins
  • Refuse skips