137114 - Udbud af polymer til slamafvanding til Ejby Mølle renseanlæg og Søndersø renseanlæg Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 19-06-2023 - 12:00 .

Description

Udbuddet vedrører indkøb og levering af polymer til to af VandCenter Syds renseanlæg. Det drejer sig om Ejby Mølle renseanlæg, som er placeret centralt i Odense, og Søndersø renseanlæg, som er placeret på Nordfyn.

Rammeaftalen er delt op i en delaftale for hvert renseanlæg.

En beskrivelse af renseanlægget samt kravene til rammeaftalens opfyldelse fremgår af kravspecifikationen.

Lots

Subcontract Description
Delaftale 1: Levering af polymer til Ejby Mølle renseanlæg (slutafvanding) Delaftale 1 vedrører indkøb og levering af polymer til Ejby Mølle renseanlæg (slutafvanding). En beskrivelse af renseanlægget samt kravene til aftalens opfyldelse fremgår af kravspecifikationen.
Delaftale 2: Indkøb og levering af polymer til Søndersø renseanlæg Delaftale 2 vedrører indkøb og levering af polymer til Søndersø renseanlæg (slutafvanding). En beskrivelse af renseanlægget samt kravene til aftalens opfyldelse fremgår af kravspecifikationen.
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

SamAqua
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Vivian Jacobsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Chemical products
  • Chemical products
  • Various chemical products
  • Water-treatment chemicals