137114 - Udbud af polymer til slamafvanding til Ejby Mølle renseanlæg og Søndersø renseanlæg Tender

Description

Udbuddet vedrører indkøb og levering af polymer til to af VandCenter Syds renseanlæg. Det drejer sig om Ejby Mølle renseanlæg, som er placeret centralt i Odense, og Søndersø renseanlæg, som er placeret på Nordfyn.

Rammeaftalen er delt op i en delaftale for hvert renseanlæg.

En beskrivelse af renseanlægget samt kravene til rammeaftalens opfyldelse fremgår af kravspecifikationen.

Lots

Subcontract Description
Delaftale 1: Levering af polymer til Ejby Mølle renseanlæg (slutafvanding) Delaftale 1 vedrører indkøb og levering af polymer til Ejby Mølle renseanlæg (slutafvanding). En beskrivelse af renseanlægget samt kravene til aftalens opfyldelse fremgår af kravspecifikationen.
Delaftale 2: Indkøb og levering af polymer til Søndersø renseanlæg Delaftale 2 vedrører indkøb og levering af polymer til Søndersø renseanlæg (slutafvanding). En beskrivelse af renseanlægget samt kravene til aftalens opfyldelse fremgår af kravspecifikationen.
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

SAMAQUA A/S
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Vivian Jacobsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Chemical products
  • Chemical products
  • Various chemical products
  • Water-treatment chemicals