129118 - Indbudt licitation - Levering af Entreprenørydelser til afløbsledningsarbejder Tender

Description

Licitationen vedrører levering af Entreprenørydelser til afløbsledningsarbejde for VandCenter Syd. Den gennemføres som en indbudt licitation i henhold til Tilbudslovens § 6 stk. 3, hvor der bliver indgået en aktiv- og en hvilende rammeaftale. 

Der er indbudt 3 entreprenører til at afgive tilbud. Bygherre forbeholder sig ret til at indgå forhandlingsrunde i henhold til elementer beskrevet i tilbudsgivers tilbud samt pris.

Tender procedure

Restricted invitation to tender without prequalifications

The Contracting Authority / Contact details

SAMAQUA A/S
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Helle Skjødt Jørgensen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project