109947 - Udbud på installation af vandmålere Tender

Description

Udbuddet vedrører installation af vandmålere.

Udbuddet omhandler samarbejde med VandCenter Syd om projektets gennemførsel ifm. installation af fjernaflæste vandmålere.

Rammeaftalen har en løbetid indtil 31.12.2024 og option på forlængelse i 1 x 6 måneder.

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

SAMAQUA A/S
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Dorthe Nørregaard Hansen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Installation services of measuring equipment
  • Plumbing and sanitary works
  • Installation services (except software)