Høringsmateriale vedr. indkøb af fuldt nedgravede affaldsbeholdere til Odense Renovation

Consultation
Start date: 04-11-2022 - 15:00
End date: 23-11-2022 - 23:00

I starten af 2023 forventer SamAqua A/S at udbyde en rammeaftale på indkøb og levering af fuldt nedgravede affaldsbeholdere på vegne af Odense Renovation. 

SamAqua har valgt at sende det foreløbige udkast til udbudsmateriale i ekstern høring hos potentielle tilbudsgivere.

Materialet, som sendes i høring hos potentielle tilbudsgivere, består af:

• Udkast til udbudsbetingelser

• Udkast til rammeaftale

• Udkast til kravspecifikation

• Udkast til tilbudsliste

SamAqua opfordrer potentielle tilbudsgivere til at gennemgå høringsmaterialet. SamAqua ser gerne at potentielle tilbudsgivere forholder sig til, hvorvidt den foreslåede tidsplan er realistisk, om de oplyste mindstekrav til det udbudte produkt kan opfyldes og om den beskrevne produktpræsentation er en mulighed. SamAqua hører også gerne, hvis potentielle tilbudsgivere har øvrige bemærkninger til høringsmaterialet.

Eventuelle kommentarer eller ændringsforslag til høringsmaterialet sendes via Comdia indenfor høringsperioden. I høringssvarene anmodes potentielle tilbudsgivere om at henvise til de relevante afsnit i høringsmaterialet.

Samtlige høringssvar vil blive behandlet fortroligt. Ændringsforslag vil blive imødekommet i det omfang, at SamAqua og Odense Renovation finder ændringsforslagene relevante og hensigtsmæssige i forhold til det konkrete udbud.