137111 - EU-Udbud på Polymer Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 28-04-2023 - 12:00 .

Description

EU-Udbuddet omhandler en rammeaftale om løbende bestilling og levering af polymer til slutafvanding af biologisk overskudsslam på Ordregivers renseanlæg i Nykøbing M. Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale på levering af polymer med 3 tilbudsgivere/leverandører.

Morsø Forsyning består af 4 selvstændige selskaber: Morsø Forsyning A/S, Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S, der bl.a. sørger for drift af henholdsvis spildevandsrensning, vandforsyning og varmeforsyning. Yderligere sikrer vi administration af tanktømningsordningen.

Vi står for driften af vandværker, tre renseanlæg, et fjernvarmeanlæg og ledningsnet til vand, varme og spildevand. Vi sørger for, at kunderne har rent vand i hanerne, og at de kan komme af med spildevand på en måde, der belaster miljøet mindst muligt.

Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

MORSØ FORSYNING A/S
Strandparken 19
7900 Nykøbing M
Louise Kvist
lk@morsoeforsyning.dk
82 13 04 03

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Primary-form acrylic polymers