150768 - Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. til Mariagerfjord Kommune Tender

Description

Udbuddet gennemføres efter udbudslovens afsnit III (Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien) og vedrører levering af danskuddannelse 1, 2 og 3 til voksne udlændinge m.fl., jf. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (LBK nr. 1372 af 22/09/2022 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger m.v.). Derudover er der mulighed for særskilt tilkøbsydelse af ”Dansk på jobbet”.

Yderligere detaljer vedrørende ydelsens omfang følger af det samlede udbudsmateriale.

Tender procedure

Tenders under the Light regime - WITHOUT prequalification

The Contracting Authority / Contact details

Mariagerfjord kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Anette Buus Nielsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Provision of language courses
  • Education and training services
  • Adult and other education services
  • Training services