Udvendig renhold af kommunalt ejede bygninger i Mariagerfjord Kommune Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Mariagerfjord Kommune har valgt at foretage en konkurrence udsættelse af udvendig renhold på kommunalt ejede bygninger.

Konkurrenceudsættelsen gennemføres som en rammeaftale. Rammeaftalen forudsættes indgået med én tilbudsgiver for perioden 1.4.2023 til 1.4.2025. Udbyder kan forlænge kontrakten i op til 1 x 12 måneder.

Rammeaftalen omfatter ydelser til renhold af udvendige overflader mv. på Mariagerfjord Kommunes bygninger herunder facader, tage og tagrender, samt diverse elementer i terræn.Tender procedure

Tilbudsindhentning

The Contracting Authority / Contact details

Mariagerfjord kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Gert Højbjerg

Deadlines / timeline

12-01-2023 - 13:32
Published - Current
12-01-2023 - 14:00
Date of publication
26-01-2023 - 08:00
Deadline for questions (Quotation phase)
06-02-2023 - 12:00
Tender phase (Deadline)
07-02-2023 - 19:21
<<< Today

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project