147410 - Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning Tender

Description

Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) er gået sammen om at udbyde kontrakter på vask og leje af arbejdsbeklædning til følgende faggrupper:

 • Plejepersonale ude og inde
 • Træningspersonale i plejesektoren ude og inde samt rehabilitering
 • Tandplejen inde på klinik samt udekørende omsorgstandpleje
 • Anretterkøkkener og øvrige produktionskøkkener

Den udbudte ydelse omfatter således den komplette håndtering af vask og leje af arbejdsbeklædning, herunder bl.a.:

 • Pakning og levering af rene beklædningsdele
 • Afhentning af urent beklædning
 • Sortering, vask og tørring af beklædning


Der udbydes to delaftaler med én leverandør på hver aftale.

Delaftale 1:

 • Personmærket beklædning
 • Puljebeklædning til vikarer, afløsere mv.

Delaftale 2:

 • Puljebeklædning,
 • Puljebeklædning med ind- og ud scanningssystem
 • En mindre del af personmærket tøj til f.eks. mindre enheder og udvalgte beklædningsdele som f.eks. 3.i.1 jakke.

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på delaftale 1, delaftale 2 eller begge delaftaler. Der udvælges én leverandør til hver delaftale på baggrund af evalueringen jf. nærværende dokument afsnit 6. De to delaftaler skal anses som selvstændige delaftaler, hvorfor der ikke kan gives tilbud, som forudsætter deltagelse i begge delaftaler.


Lots

Subcontract Description
Delaftale 1 Personmærket beklædning samt puljebeklædning til vikarer, afløsere mv. Kontrakten omfatter levering og vask og leje af arbejdsbeklædning til følgende faggrupper:

•Plejepersonale ude og inde

•Træningspersonale i plejesektoren ude og inde samt rehabilitering

•Tandplejen inde på klinik samt udekørende omsorgstandpleje

•Anretterkøkkener og øvrige produktionskøkkener

Leverandøren er forpligtet til at varetage den komplette håndtering af vask og leje af arbejdsbeklædning, herunder bl.a.:

•Pakning og levering af rene beklædningsdele

•Afhentning af urent beklædning

•Sortering, vask og tørring af beklædning

•Løbende reparationer og udskiftning af beklædningsdele

Kontrakten omfatter personmærket beklædning samt puljebeklædning til vikarer, afløsere og lign.

Som led i opfyldelse af kontrakten skal Leverandøren stille et beklædningsstyringssystem (Systemet) til rådighed. Systemet skal blandt andet gøre det muligt for den beklædningsansvarlige at styre, kontrollere og løbende tilpasse den enkelte medarbejders beholdning, til gavn for bæredygtighed og begrænsning af Kommunens udgifter til arbejdsbeklædning.

Leverancernes omfang bestemmes af de bestillinger der afgives i forbindelse af opstart af kontrakten samt løbende til- og afmeldinger i kontraktperioden.

Det forventede indhold i Kommunens beklædningspakker inden for de forskellige faggrupper er oplyst i bilag 3, beklædningspakker. Kommunen er ikke forpligtet til eller begrænset af det oplyste indhold og den oplyste mængde i beklædningspakkerne, som derfor blot anses for værende vejledende for Leverandøren. Kommunen oplyser i forbindelse med implementering af kontrakten, hvilke beklædningsdele ud fra det aftalte sortiment den enkelte lokation ønsker.
Delaftale 2 Levering af vask og leje af puljebeklædning, puljebeklædning med ind og udscanning samt personmærket arbejdsbeklædning Kontrakten omfatter levering og vask og leje af arbejdsbeklædning til følgende faggrupper:

•Plejepersonale ude og inde

•Træningspersonale i plejesektoren ude og inde samt rehabilitering

•Tandplejen inde på klinik samt udekørende omsorgstandpleje

•Anretterkøkkener og øvrige produktionskøkkener

Leverandøren er forpligtet til at varetage den komplette håndtering af vask og leje af arbejdsbeklædning, herunder bl.a.:

•Pakning og levering af rene beklædningsdele

•Afhentning af urent beklædning

•Sortering, vask og tørring af beklædning

•Løbende reparationer og udskiftning af beklædningsdele

Kontrakten omfatter puljebeklædning, puljebeklædning med ind- og udscanning samt personmærket beklædning til mindre enheder og/eller enkelte beklædningsdele.

Som led i opfyldelse af kontrakten skal Leverandøren stille et beklædningsstyringssystem (Systemet) til rådighed. Systemet skal blandt andet gøre det muligt for den beklædningsansvarlige at styre, kontrollere og løbende tilpasse puljen og hvor relevant den enkelte medarbejders beholdning, til gavn for bæredygtighed og begrænsning af Kommunens udgifter til arbejdsbeklædning.

Leverancernes omfang bestemmes af de bestillinger der afgives i forbindelse af opstart af kontrakten samt løbende til- og afmeldinger i kontraktperioden.

Det forventede indhold i Kommunens beklædningspakker inden for de forskellige faggrupper er oplyst i bilag 3, beklædningspakker. Kommunen er ikke forpligtet til eller begrænset af det oplyste indhold og den oplyste mængde i beklædningspakkerne, som derfor blot anses for værende vejledende for Leverandøren. Kommunen oplyser i forbindelse med implementering af kontrakten, hvilke beklædningsdele ud fra det aftalte sortiment den enkelte lokation ønsker.
Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør
Helle Knudsen

Participants / Award information

Delaftale 1 Personmærket beklædning samt puljebeklædning til vikarer, afløsere mv.
Winner(s):
 • - Textilia Group A/S
Participants:
 • - Textilia Group A/S
 • - Elis Danmark A/S
Delaftale 2 Levering af vask og leje af puljebeklædning, puljebeklædning med ind og udscanning samt personmærket arbejdsbeklædning
Winner(s):
 • - Elis Danmark A/S
Participants:
 • - Elis Danmark A/S

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

 • Washing and dry-cleaning services
 • Occupational clothing
 • Garments
 • Medical clothing
 • Repair services of garments and textiles
 • Lining services
 • Laundry-collection services