Om CleanTech TIPP

Cleantech TIPP vil fremme udviklingen af innovative løsninger ved at øge matchet imellem intelligent offentlig efterspørgsel og markedets udbud af løsninger.

Projektet vil udfordre kommunerne til at bruge indkøbsprocessen og offentlige og private samarbejder, som et strategisk redskab der kan støtte op en kommunes samlede udviklingsstrategi. Projektet skal stimulere innovationsprocesser, og konkret styrke indkøb som matcher kommunernes visioner om nye grønne løsninger, samtidig med at det forbedrer virksomheders muligheder for udvikling og afsætning af nye grønne løsninger.

På den måde kobler Cleantech TIPP 3 kommunale dagsordener:

  1. Grøn omstilling (Klima- og ressource målsætninger i kommuner) Der er et stort behov for at skabe nye innovative grønne løsninger inden for en række komplekse områder, hvor kommunerne ikke kan løfte opgaven alene.
  2. Intelligent offentlig efterspørgsel De komplekse områder står kommuner over for at skulle finde løsninger til, og på sigt købe ind til. De er nært forstående, og tidsmæssigt interessante for private aktører at følge og tage del i.
  3. Erhvervsfremme (efterspørgselsdrevet innovation) Der er behov for at yde støtte til virksomheder, som ultimativt skal sikre de nye grønne løsninger på markedet.Innovation igennem udbud er per definition usikkert, men vi arbejder for at bringe usikkerhedsmomenter ned gennem struktur, dokumentation og kendskab til juridiske faldgrupper.
    I projektet fokuserer vi på, at identificere drivkræfter og barrierer for at kommuner kan drive dialog og samarbejde med markedet inden et udbud. Det skal sikre fremkomsten af nye løsninger.

Projektets faser

Cleantech TIPP folder udbudsloven ud på dansk og svensk side og fører ni cases igennem en proces med at:

  • Målrette dialogen med markedet
  • Igangsætte offentlig-private innovationssamarbejder
  • Teste nye løsningsforslag (evt. igennem demonstration og afprøvning i kommuner)


FAKTA


Partnere

Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Allerød Kommune, Albertslund Kommune, Malmö stad, Helsingborg stad, Öresundskraft, NSR AB, BOFA, Sysav Utveckling, Sustainable Business Hub, Dansk SymbioseCenter, Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen Skåne, DTU (Climate Kic Nordic), Aalborg Universitet, Lunds Universitet, Processio og Concito.


Finansiering

Cleantech TIPP har et totalt budget på 4,1 millioner Euros. 50 procent af projektets budget finansieres gennem EU’s grænseregionale Interreg program; Øresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ØKS). ØKS-programmet yder støtte til fælles skandinaviske projekter, som forbedrer samfund i innovation, grøn økonomi, transport og beskæftigelse.


Varighed

Marts 2016 – Februar 2019


Projektleder

Gate 21


Mere information

Martin Dam Wied, ansvarshavende projektleder

Camilla Raagaard Ernst, daglig projektleder

Se her for mere information: https://www.gate21.dk/project/cleantech-tipp/

Latest activity