132856 - EU-udbud af sundhedsfaglige vikarydelser til Jysk Fællesindkøb (light-udbud) Tender

Description

Udbuddet vedrører indkøb af sundhedsfaglige vikarydelser indenfor særlige faggrupper, jf. udbudslovens afsnit III (Light-udbud).

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til udbudsbetingelser, udkast til rammeaftalen, kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3). 

Lots

Subcontract Description
Delaftale 1 - Favrskov Kommune Delaftalen omfatter ydelser jf. bilag 3 - Tilbudslisten til den respektive kommune
Delaftale 2 - Mariagerfjord Kommune Delaftalen omfatter ydelser jf. bilag 3 - Tilbudslisten til den respektive kommune
Delaftale 3 - Norddjurs Kommune Delaftalen omfatter ydelser jf. bilag 3 - Tilbudslisten til den respektive kommune
Delaftale 4 - Rebild Kommune Delaftalen omfatter ydelser jf. bilag 3 - Tilbudslisten til den respektive kommune
Delaftale 5 - Skanderborg Kommune Delaftalen omfatter ydelser jf. bilag 3 - Tilbudslisten til den respektive kommune
Delaftale 6 - Skive Kommune Delaftalen omfatter ydelser jf. bilag 3 - Tilbudslisten til den respektive kommune
Delaftale 7 - Syddjurs Kommune Delaftalen omfatter ydelser jf. bilag 3 - Tilbudslisten til den respektive kommune
Delaftale 8 - Viborg kommune Delaftalen omfatter ydelser jf. bilag 3 - Tilbudslisten til den respektive kommune
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Viborg kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Anne Husum Mikkelsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Health and social work services
  • Health services
  • Miscellaneous health services
  • Other community, social and personal services