144091 - EU-udbud på Levering af plastposer til madaffald til Renovest A/S Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 22-06-2023 - 10:00 .

Description

Udbuddet vedrører indkøb af plastposer til brug ved indsamling af madaffald for Renovest A/S via en rammeaftale, der gælder fra 15.08.2023 til 31.07.2025. Der vil være option på forlængelse af aftalen med op til 2 X 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 31.07.2027.

Den samlede opgave tildeles én Tilbudsgiver, idet der indgås én rammeaftale med Ordregiver på baggrund af det aftaleudkast, som forefindes i udbudsmaterialet.

Udbuddet omfatter levering af plastposer til brug for indsamling af madaffald fra husstandene i Renovest A/S forsyningsområde, som udgør ca. 20.000 husstande.

Det estimerede samlede forbrug af plastposer til madaffald er beregnet til ca. 16.000.000 poser svarende til ca. 4.000.000 poser pr. år.

Det maksimale forbrug omfattet af denne rammeaftale udgør 19.000.000 poser.


Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S
Stengårdsvej 33
9670 Løgstør
Christina Lind

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Polythene waste and refuse sacks and bags